Wanneer is het beter om niet te masseren?

Algehele of plaatselijke contra indicaties

Soms is het verstandig is om geen massage te nemen, ofwel plaatselijk niet, of aangepast.

Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Er zijn situaties, de zogenaamde contra-indicaties, waardoor massage in zijn geheel (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet uitgevoerd kan worden of dat dit zelfs sterk af te raden is omdat het niet goed voor je lijf is.

Om dit te voorkomen staan hieronder een aantal belangrijke redenen om je niet te laten masseren. Mocht je je willen laten masseren, vertel dan bij het maken van een afspraak open en volledig eventuele medische situaties en medicijngebruik. Bij twijfel laat jezelf dan eerst informeren door je huisarts of je behandelend arts.

Massage geschiedt altijd op eigen risico. Het is jouw lichaam. Je hebt er maar één, zorg er goed voor.  

Bij twijfels altijd een arts raadplegen. Jouw gezondheid staat altijd voorop!

Ga niet volledig uit van wat hier beschreven staat, als u denkt dat u wel gemasseerd kan en wil worden, overleg dan met uw huisarts of behandelend arts. Uiteraard is bij gebruik van alcohol en drugs elke vorm van massage uitgesloten.

Volledige contra indicaties:

 • hartklachten of hartafwijkingen (geen massage: door ontspanning kan hartritme dalen, tenzij toestemming arts)
 • ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam (geen massage: beschadiging van de verzwakte vaten door de druk)
 • teveel pijn en extreme vermoeidheid en uitputting (geen massage: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels)
 • besmettelijke huidziektes (geen of gedeeltelijk, afhankelijk van de huid: prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding of verergering)
 • koorts (geen massage: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren)
 • infectieziektes zoals griep en zware verkoudheid (geen massage: massage verergert de symptomen)
 • kanker; overleg met uw arts, in sommige gevallen kan het juist goed zijn.

 • als u drugs en/of alcohol gebruikt heeft voor de massage

 • bij algemeen onwel zijn zoals misselijkheid, braken , diarree, duizeligheid
 • als je niet gemasseerd wilt worden
 

Aangepast masseren bij:

(Relatief algeheel of plaatselijk wel, maar aangepast qua tijdsduur, techniek en/of druk. Of na overleg met de behandelend arts. Dus voorzichtigheid geboden)

 • gebruik van bloedverdunners (na goedkeuring door eigen huisarts of behandelend arts)
 • bot- en spierziektes, zoals reuma, ostheporose, artritis (na goedkeuring door eigen huisarts of behandelend arts)
 • bij bepaald medicijngebruik, waaronder antibiotica, antidepressiva, ontstekingsremmers en medicijnen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (overleg met uw behandelend arts)
 • herstelperiode na een operatie of ziektebeeld
 • lichte vaataandoeningen
 • spataderen (plaatselijke contra indicatie, wel ontspanningsmassage geen stevige technieken op betreffende lichaamsdeel)
 • trombose (plaatselijke contra indicatie, wel ontspanningsmassage geen massage op betreffende lichaamsdeel. Overleg met uw arts!)
 • vaataandoeningen (na goedkeuring door eigen huisarts of behandelend arts)
 • steenpuisten, wratten (plaatselijk, niet het lichaamsdeel waar de puist/wrat zich bevindt: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar)
 • ontstekingen of open wonden (plaatselijke contra indicatie, niet het lichaamsdeel waar de wond zich bevindt)
 • Acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling (plaatselijke contra indicatie op betreffende lichaamsdeel)

Contra indicaties bij zwangerschap:

Een zwangerschap is een periode waarin er veel gebeurd met je lichaam en je wilt er alles aan doen om je kindje gezond ter wereld te brengen. Als één of meer van onderstaande indicaties van toepassing is, dan is het beter om niet te masseren:

Volledige contra indicaties:

 • bloedingen
 • eerdere miskramen / vroeggeboorte
 • hartklachten
 • te hoge of te lage bloeddruk, zeker i.c.m. vasthouden van vocht.
 • symfysiolysis en ernstige bekkeninstabiliteit zijn complicaties waarvoor je een arts moet raadplegen. Hier kán en mag ik niet behandelen.
 • HELPP-syndroom / pre-eclampsie
 • herstelperiode na operatie of ziekte