Privacyverklaring

Privacyverklaring Son Massage, Sonja Mol-Jansen

Ik ben me ervan bewust dat je vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden, cliënten en eventuele abonnees op de nieuwsbrief.

Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en abonnees ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeer ik jou over de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Dat ben ik, ondergetekende.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Son Massage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens

 Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, emailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren

Om jou als vrager te informeren over de behandelingen en voor het verzenden van nieuwsbrieven (max 4 keer per jaar): jouw naam en emailadres. Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde je weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen.

Doel: behandeling

Om jou als cliënt te kunnen behandelen: jouw naam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer en gezondheidsgegevens voor behandelovereenkomst en cliëntendossier.

Privacy cliëntendossier

JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend masseur, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen en gegevens over de uitgevoerde massages.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend masseur heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden alleen aan mij verstrekt door jou zelf, via het invullen van een formulier.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Alleen ik heb toegang tot jouw persoonsgegevens.

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via mijn contactformulier waarna je binnen 5 werkdagen een bevestiging zal ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet ongevraagd aan derden. Als bij bijvoorbeeld verwijzing naar een arts of fysiotherapeut deze persoon / instantie gegevens nodig heeft doe ik dat alleen op jouw verzoek en alleen met jouw expliciete toestemming.

Verzamelen van cookies

Ik verzamel geen cookies.

Reacties op berichten

Als je een reactie plaatst op mijn website zal alleen je naam zichtbaar zijn op de site. Je e-mail adres wordt opgeslagen in mijn jouwweb omgeving. Dit e-mail adres gebruik ik niet, op geen enkele wijze.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. Het NGS (Nederlands genootschap voor Sportmasseurs) adviseert een bewaartermijn van minimaal 2 jaar. Ik zal dan ook 2 jaar na de laatste behandeling jouw gegevens verwijderen.

Wijzigingen

Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal je hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Afmelden nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je af te melden. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij opnemen.

Sonja Mol-Jansen

Son Massage

Dennekoplaan 60

1974VC IJmuiden

 

Maart 2018