Covid-19

 

Leidraad ‘Verantwoord masseren in de 1,5 meter samenleving’.

Masseurs mogen hun beroep gelukkig gewoon blijven uitoefenen. Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. 

Mocht u na de gemaakte afspraak toch corona-gerelateerde klachten krijgen, of korter dan 14 dagen voor de afspraak in contact geweest zijn met iemand met corona klachten dan verzoeken ik u de afspraak te annuleren. Dit kan kosteloos. Daarnaast heb ik in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Bij binnenkomst in de praktijk zal ik u nogmaals vragen of u geheel klachtenvrij bent en alle vragen met nee kunt beantwoorden.

  Voor alle cliënten geldt: U mag niet op uw afspraak komen als u één van onderstaande vragen met JA beantwoord.

  1. Heb ik de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
   klachten hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of
   smaakverlies?
  2. Heb ik op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb ik het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in
   de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  4. Heb ik een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
   laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
   huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben ik in thuisisolatie omdat ik direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
   coronavirus is vastgesteld?
  6.  Ben ik korter dan 2 weken geleden terug gekomen uit een gebied met code oranje?

  U kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord. 

  Aanvullende maatregelen voor u in de praktijk:

  •  Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd belt u pas aan.
  • Bij binnenkomst wast u op de daarvoor aangewezen plaats de handen, of gebruikt de handalcohol. 
  • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, trapleuningen en andere oppervlakken aan te raken met uw handen. Ik houd de deuren voor u open.
  • Toiletgebruik probeert u te vermijden.
  • Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch of per app contact met mij op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
  • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen.
  • Volg de instructies van de masseur altijd op.
  • Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik er uiteraard alle begrip voor.
  • In overleg met u draag ik een mondkapje.  Indien u een mondkapje wilt dragen tijdens de behandeling verzoek ik u om zelf een schoon mondkapje mee te brengen (Het dragen van een mondkapje is niet verplicht omdat mijn praktijk in huis is: regeling-aanvullende-mondkapjesverplichtingen-covid-19, Artikel 2a.3 Mondkapjesplicht contactberoepen, p14, 19-11-2020) 

  Mijn voorzorg maatregelen:

  • De masseur heeft geen ziekteverschijnselen.
  • Ik geef geen hand bij binnenkomst.
  • Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.
  • Ik plan voldoende tijd tussen 2 behandelingen om de ruimte goed te kunnen reinigen en ventileren.
  • Ik ventileer en lucht de behandelkamer, ook gedurende de behandeling. U ligt op een verwarmde tafel :-)

  U behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM?

  U heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. 

  Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

  Op basis van een gezondheidscheck die ik met u doorloop bepalen wij samen of u behandeld kunt worden. 

  Wie vallen onder de groep kwetsbare mensen:

  • Mensen van 70 jaar en ouder.
  • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen
   • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last
    hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
   • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling
    zijn van een cardioloog.
   • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
   • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier
    transplantatie.
   • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen
    gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of
    stamceltransplantatie hebben ondergaan.
   • Mensen die geen milt hebben of een milt
    die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.
   • Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.
    Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
   • Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van
    een arts.
   • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met
    een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
   • Mensen met ernstige leverziekte.
   • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

   

   

  Blijf gezond!

   

  Sonja – Son Massage